Звіт з практики та Щоденник практики на замовлення

Студентська практика у ВУЗі спрямована на всебічне освоєння здобувачами вищої освіти спеціальності, всіх видів професійної діяльності, формування загальних і професійних компетентностей, а також набуття необхідних навичок і практичного досвіду за фахом.

Видами практики у здобувачів вищої освіти є: ознайомча, навчальна практика та виробнича практика (практика за профілем спеціальності та переддипломна практика). Результат проходження практики оформляється шляхом складання звіту та щоденника. Їх можна робити самостійно, а можна замовити тут: https://diploms.kiev.ua/uk/uslugi/otchet-po-praktike/.

Фахівці компанії “Світ Знань” з задоволенням допоможуть підготувати обидва документи:

 • Щоденник практики є основним звітним документом, який характеризує та підтверджує проходження студентом практики. Протягом усього періоду роботи в організації студент повинен відповідно до програми практики зібрати та опрацювати необхідний матеріал, а потім все заповнити в щоденник.
 • Звіт з практики є основним документом студента, що відображає виконану ним роботу під час практики. Звіт студента з практики повинен містити текстові, графічні та інші ілюстровані матеріали. Титульна сторінка; вступ; основна частина; висновки; список використаних джерел; додатки.

Досвід компанії дозволяє писати звіти та щоденники на замовлення практично за будь-якими напрямками:

 • звіти з педагогічної практики;
 • звіти з психологічної практики;
 • звіти з бухгалтерського обліку;
 • звіти з медичної практики;
 • звіти у сфері фінансів;
 • звіти з практики у сфері економіки;
 • звіти з практики з менеджменту;
 • звіти з юриспруденції та інших спеціалізацій.
Обратите внимание:  Ремонт фундаментов и укрепление конструкций: обеспечение целостности здания

Переваги замовлення звіту та щоденника практики на сайті компанії “Світ Знань”:

 • гарантована якість контенту та оформлення, відповідність структурі та унікальність тексту;
 • поетапне виконання замовлення із можливістю поточного контролю;
 • стислий термін виконання;
 • можливість вносити виправлення;
 • безкоштовні доопрацювання.

В компанії можна замовити не тільки щоденник практики та звіт, а й такі письмові роботи студента, як курсова робота, магістерська робота, дипломна робота тощо. Спеціальності до замовлення доступні різні — компанія співпрацює з авторами, які є фахівцями у галузі юриспруденції, економіки, філософії, психології, педагогіки, історії, математики, історії тощо.